Litt av alt

 


Ikke det helt store, men litt av hvert.

Lappspurv, kvartbekkasin, grålire, havhest. polarsisik ua, hornemanni, og gråsisik ua. rostrata med mer. Det var langt mellom observasjonene i dag, men stor variasjon i arter. 

Skjærpiplerke

Møller

Kveldsol


Kommentarer