Fra Sklinna til Madagaskar

Atlanterhavets mystiske svale.
Datateknologi tas i bruk for å avdekke havssvalens hemmeligheter.  

I 10 sesonger har forskere fra Nord universitet og NINA fanget og ringmerket havsvaler på Sklinna. I de to siste sesongene er 25 havsvaler utstyrt med lysloggere (GLS-logger, Light level geolocator log). Databikken registrerer dagslyslengde som gjør det mulig å avlese fuglens flyrute. 


I 2019 ble en slik logger avlest og havsvalen hadde i løpet av ett år flyd fra Sklinna til Madagaskar og tilbake igjen! Enorme avstander for en liten fugl. Havsvalen er med sine 25-30 gram er den minste av stormfuglene. Den lever for det meste hele livet på vingene over det åpne havet. Unntaket er i hekketiden, hvor de oppsøker de ytterste øyene langskysten for å gå til hekking. 

Les mer om dette spennende arbeidet i denne artikkelen fra Namdalsavisa 28.8.2020GLS-log på fuglens rygg

Computer technology is being used to uncover the secrets of the European Storm-petrel.

For 10 seasons, researchers from Nord University and NINA have caught and ringed storm-petrels on the Island of Sklinna. In the last two seasons, 25 petrels have been equipped with light loggers (GLS loggers, Light level geolocator log). The datachip registers daylight length which makes it possible to read the bird's flight route.

In 2019, such a logger was read and the storm-petrel had flown from Sklinna to Madagascar and back again within a year! Huge distances for a small bird. The sea whale is with its 25-30 grams is the smallest of the petrels. It lives most of its life on the wings of the open sea. The exception is during the breeding season, when they visit the outermost islands along the coast to go for breeding.


Kommentarer