Nåla i høystakken!

Høsten 2018 ble de første fem havsvalene i Norge instrumentert med spesialtilpassede dataloggere på Sklinna i Trøndelag.
Forutsetningene for at dette skulle gi ny og verdifull kunnskap var at disse fuglene ble fanget på nytt året etter.

Natt til 3. august ble en av fuglene fanget og seletøy og logger tatt av fuglen. Det var gledelig og ikke minst viktig å konstatere at fuglens sele satt fint og at denne ikke hadde etterlatt noen form for sår på fuglen. 
Dette ble fotodokumentert før seletøy og logger ble tatt av. Ved hjelp av analyseverktøy vil data fra loggeren nå forhåpentligvis gi oss kunnskap om fuglens trekkforløp og vinteroppholdssted. Er vi heldige vil vi i løpet av høsten kanskje fange en eller to til av fuglene som ble instrumentert i fjor.

I løpet av september 2019 har vi ambisjoner om å instrumentere 10-20 nye fugler for å få et solid datagrunnlag omkring havsvalenes trekkbevegelser. Prosjektet er et samarbeid mellom Nord universitet og Norsk institutt for naturforskning og er finansiert av Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag.

03.08.2019
Rolf Terje Kroglund/Nord universitet

Kommentarer