Reddet uheldig toppskarv

Faksimile fra Adressa 11.7.2019: NINA-forskere reddet en uheldig toppskarv på Sklinna.

Toppskarven hadde fått en plastring over hode som den strevde med å bli kvitt. Heldigvis var NINA- forsker Svein-Håkon Lorentsen og kolleger på øya og fikk frigjort fuglen fra plastringens drepende grep.

Dessverre er nok ikke dette et enestående tilfelle. Stadig oftere er slike oppslag å lese i aviser og nettsteder verden over. Plast i havet er et av mange forurensningsproblemer i verden i dag.  - Her har vi alle en jobb å gjøre!

JHA

Kommentarer