Hilsen fra fremede folk


Hilsen fremede folk en jente og to gutter; sto som avsendere på flaskeposten vi fant under dagens søppelryddeaksjon.
Brevet var utformet nærmest som et kjedebrev. Dersom vi var voksne som fant posten skulle vi "sende den ut på havet er du snill". Men ettersom vårt oppdrag var å samle plast, og flaskeposten var av plast, stoppet dessverre kjedebrevet her - kjedelige voksne altså :-)

Været: Kuling og grått og regn og kuling og skiftende skydekke og regn og pittelite sol, er dagen i dag.

Mandel i grøten: Møller 1, havelle 6, kvartbekkasin 1.

Arter observert:
Grågås, havelle, ærfugl, havsule, toppskarv, havørn, fjæreplytt, enkeltbekkasin, kvartbekkasin, gråmåke, svartbak, sildemåke, krykkje, teist, heipiplerke, skjærpiplerke, gråtrost, rødvingetrost, munk, møller, gransanger, fuglekonge, gjerdesmett, kjøttmeis, kråke, ravn, bjørkefink, bergirisk, gråsisik og snøspurv. Se artsobservasjoner.no

Antall arter ringmerket:
3; Heipiplerke, fuglekonge og gransanger. - Katastrofe repliserte prosjektleder Kroglund. 

Nettlokaliteter:
Busksangernettet, lundeura, dompa, Enga 2, rogndompa, berget, dvergfluesnapperkaret, heimstøa, bruddet 1 og 2, rognvinkelen 2. Totalt 14. 4 havsvalenett ble også satt opp ved stien til naustet.

Kommentarer: Fuglemessig har dagen vært heller laber og langdryg. Lite fugl å se i teigen. En og annen fuglekonge, gjerdesmett, møller, gransanger, snøspurv, skjærpiplerke, kjøttmeis er dog at se, i tillegg til noen toppskarver, gråmåker, svartbaker og kråker.

Totalt er 7 storsekker med søppel samlet og anbrakt på dertil egnet plass for Kystvakta og plukke opp. 

Oppslagstavla:
Bilder fra dagens søppelryddeaksjon.

Tatt før ryddeaksjonen på Hansholmen

Etter ryddeaksjonen

7 storsekker ble dagens "fangst"
Panorama fra fyret i kveld. ps! Legg på vindsus av frisk bris :-)

Kommentarer