Trelerke og sjøfugltelling

Trelerke/JHA
Trelerke ble helgens fugl. Lørdag var 2/3-deler av Sklinna flyers på tur til Frøya for å få glimt av denne sjeldenheten.


Dette er tredje gang trelerke blir registrert i Trøndelag. Mange fuglefolk har valfartet til Frøya i de siste dagen for å få et glimt av fuglen. Lørdag var det vår tur. Vi fikk hyggelig selskap av 3 verdalinger også.

Fornøyde fuglefolk/RTK
Trelerke/RTK
Gjerdesmett/JHA
Trelerke i skopet/RTK
Havørn/JHA
Søndag gjennomførte flyers sin Malmavdeling årets sjøfugltelling. NINA-soner fra Vist til Follafoss ble besøkt i 12-17 iskalde grader. Horndykker og krikkand var kanskje av de mest hyggelige møter. En oter var også på søk etter mat.
Oter/JHA
Kommentarer