Svar på leser quizen

Havsvale ringmerkes
I forkant av årets opphold på Sklinna inviterte vi våre lesere på en liten quiz. Vi oppfordret til å tippe antall havsvaler (hydrobates pelagicus) vi kom til å ringmerke.


Den 13. september la vi ut følgende quiz på bloggen.

Vi kan nå avsløre det endelige resultatet. I år merket vi hele 43 havsvaler. Det er rekord for oss, og vi nærmer oss rekorden for Sklinna som svenskene fortsatt holder på 47 ringmerkede svaler på en sesong.

Vi har nå tilsammen ringmerket 125 svaler i løpet av syv sesonger. Det høres kanskje ikke så mye ut, men med tanke på antall fangstnetter er vi fornøyde. Vær og vind er en avgjørende faktor. Netter med mye vær og vind gir dårlige fangster. Og det er som kjent mye dårlig vær på Trøndelagskysten på høsten. Tabellen viser en bra progresjon fra 2011 frem til i år. Det lave antallet i 2014 skylles at vi måtte vi dra hjem etter bare 3 dager på øya på grunn av stormvarsel.

Antall merkede havsvaler på Sklinna perioden 2011 - 2017


Kommentarer