Oppdrag utført - rapport dag 11

Kystvakta henter søppelsekkene

Nærmere 1 tonn søppel er fjernet!

Søppelryddeaksjonen 2017 på Sklinna er fullført!

Med stødig bistand fra Kystvakta og besetningen på KV Heimdal ble alt oppsamlet søppel fra Sklinna fraktet inn til Rørvik havn, og anbrakt i en ventende kontainer fra Midtre Namdal avfallsselskap.

En stor takk rettes til besetningen på KV Heimdal, med Skipsjef Bekken i spissen, for all bistand og hjelp. Takk også for en trygg og trivelig hjemtur og god lunsj.

Midtre Namdal avfallsselskap skal også takkes for god service med utplassering og henting av kontainer.
Søppel losses i land ved Rørvik havn

Kontainer fylles
Før avreise fra Sklinna ble mannskap på KV Heimdal med på en omvisning rundt om og i fyrvokterboligen. Våre medbrakte og opphengte info-tavler fra Kystverket, kystmusea kom derfor allerede til sin rett.
6 stk. info-tavler om kystfyr og livet der er hengt opp i boligen


KV Heimdal utenfor Sklinna

Skipsjef Bekken (i midten) sammen med øvrig befal på besøk i fyrvokterboligen

Sklinna flyers på Rørvik havn - Takk for turen!
F.v. TRE, OKA, TMY, IBK og RTK. Bak kamera JHA
 - Vi gleder oss allerede til neste år!

Kommentarer