Havsvaleprosjektet i NA

Havsvaleprosjektet får også pressedekning.

Namdalsavisa presenterer i dag havsvaleprosjektet på Sklinna. Årets tur var den syvende i rekken og det gir tosiders oppslag i tekst og bilder.


Side 1

Side 2

Kilde: Namdalsavisa fredag 29.09.2017

Kommentarer