ÅÅÅÅHHHH... - Rapport dag 3

TMY steker kortreist lyr
Denne lydytring skylles ikke at rapportering er kjedelig, men at kveldens middag var aldeles fortreffelig.
TMY og TRE stilte opp med kortreist fisk - stekt lyrfilè, raspet gulrot, stekt løk og nykokte poteter - HIMMELSK!!! Kvelden rapportering ble derfor heller søvnig.


Ringmerket: Rødvingetrost (2), Løvsanger (1), Gråsisisk (6), Heipiplerke (1), Bergirisk (2) og Enkeltbekkasin (1).


Andre observasjoner: Havsuler, ærfugl, siland, teist, gråmåker, svartbak, skjærepiplerke, linerle, toppskarv, fjæreplytt, krykkje - se artsobservasjoner.


Enkeltbekkasin

Løvsanger


TMY med dagens middag -  lyrKommentarer