Ny merkart for Lyngbakken

 Ny årsart på Lyngbakken.

Redaksjonen får løpende oppdatering om merkeaktiviteten i Sklinnalaget. RTK melder om fangst av Tornsanger. Bilde av fuglen ga redaktør (JHA) en utfordring, som måtte ha to forsøk før riktig art ble bekreftet. Var raskt ute og hevdet hagesanger, men som ved nærmere øyesyn ble til tornsanger. Artig at artskunnskapen blir satt på prøve. Viktig å få med seg alle detaljene før man slenger ut forslag til art.

Kommentarer