Eneste lundevær i hele Nordre Throndhjems amt...3. historietime

Hansholmen med lundefugl på vannet
Foto: Carl Dons 1927
"Sklinna er derhos det eneste lundevær i hele Nordre Throndhjems amt. Hvis et dampskip lader signalpiben lyde om sommeren, vil en talrig sværm af smaa, vævre fugler gjennemkrydse luften."


Vi leser videre i A. Hellands beretninger fra 1909:
"Dette er lundefuglen eller sjøpapegøien, som har sine reder i en stor stenur paa nordsiden av Heimøen. Lunden kommer om vaaren i marts, opholder sig der nogle dage og forsvinder saa igjen, men ca. 14 dage senere kommer de igjen i flok og følge og begynner at indrette sine reder for sommeren.
Lundeura
Foto: Carl Dons 1927
I slutten af september bliver de igjen væk. Sine reder har lunden i bunden af lange jordgange, som de graver indunder klippeblokkene og er derfor meget vanskelig at komme til. De lægger 1 æg i størrelse og udseende som et hønseæg. 
Lunden er liden, store deler af døgnet sværmer den omkring. I de stille sommeraftener hviler de sig i tætte flokke i sundene, men om natten søger de alle ind i sine huler. Vil man krabbe indunder klippeblokkene, faar man høre et lystig leven. Men der lugter ilde, og der er meget affald af fuglene. 
Deres maal kan sammenlignes med oterens grynten, og de synes at hegle hverandre igjennem, før de gaar til ro. Ofte kommer der til slagsmaal. De forunderligste lyd høres fra alle kanter, verst naar ungene endnu er i rederne, men naar det lakker til midnat bliver det stille.” (Helland 1909).


- ny time kommer..

Lundepar
Foto: JHA/2011

Kommentarer