Skarvegulp fra Sklinna

Skarvegulp er forskningsmateriale på Sklinna.


Seniorforsker Svein-Håkon Lorentsen ved forskningsinstitusjonen NINA forteller om sine funn på øy i NRK Midtnytt.

Se innslaget på NRK Midtnytt fra 22. juni 2017 (ca 2,23 min ut i sendingen eller sending nr. 3 - Nedgang i fuglebestanden)

Kommentarer