Sklinna mellom to permer

Pionerarbeid om fuglelivet på Sklinna. Den første samlede oversikten som finnes mellom to permer om fuglelivet på øygruppen ble gjort av Sklinnaveteranene Torgeir Nygård, Kjell Einvik og Nils Røv i 2006.


Rapporten er utgitt i rapportserie fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Rapport nr.: 6-2006 Sklinna - Fugleøya lengst ut i havet kan lastes ned fra Fylkemannens hjemmeside.

Rapporten kom i oppdatert og revidert versjon 1.mars 2010 (bilde). Den finnes ikke tilgjengelig på nett, men vi kan formidle rapporten. Sendt oss en e-post sklinnaflyers@gmail.com

Kommentarer