Hva skjer med horndykkeren

Horndykker (Podiceps auritus) Foto: Kjell Thore Leinhardt
Ny rapport om bestandsutvikling for horndykker (Podiceps auritus) i Nord-Trøndelag.

Nord universitet har sluppet en rykkende fersk FoU-rapport om horndykkerens bestandsutvikling i Nord-Trøndelag. Det er førstelektor Rolf Terje Kroglund og førsteamanuensis Jan Eivind Østnes som står bak rapporten som er utarbeidet på vegne av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, miljøvernavdelingen.

Sammen med Rolf Terje Kroglund har Tore Reinsborg vært en av feltarbeiderne bak rapporten. Begge er trofaste medlemmer i Sklinna flyers. Jan Eivind Østnes har også lang fartstid fra Sklinna. Ingen kan påstå at disse karene ligger ikke på latsiden og bare venter på neste tur til Sklinna. Her går det i fugl hele året - godt jobba karer!

FoU-Rapport nr. 1 Bestandsutvikling for horndykker (Podiceps auritus) i Nord-Trøndelag, fra Nord universistet ligger på BIBSYS Brage.

Mer om status for horndykkeren i Nord-Trøndelag i rapport 1-2011 fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Enda mer på NOFs hjemmesiden om handlingsplan for horndykker.

Enda enda mer i DN rapport 2009-7 handlingsplan for horndykker (podiceps auritus)

Kommentarer