Skarvegulp fra Sklinna

Skarvegulp er forskningsmateriale på Sklinna.


Seniorforsker Svein-Håkon Lorentsen ved forskningsinstitusjonen NINA forteller om sine funn på øy i NRK Midtnytt.

Se innslaget på NRK Midtnytt (ca 3,27 min ut i sendingen eller sending nr. 3 - Færre sjøfugl langs kysten)

Kommentarer