Om oss

Navnet Sklinna flyers ble en realitet allerede under vårt første opphold på Sklinna høsten 2011. Navnet var et motsvar til identitetsbyggingen som var etablert av fuglefolk på Træna i Nordland. De hadde det fengende navnet Træna trampers, og vi kunne jo ikke være dårligere. Derav navnet Sklinna flyers. 

I 2017 er det syvende turen vi har til Sklinna. Hovedprosjektet er å fange, merke og kontrollere havsvaler (hydrobates pelagicus), men også observere og loggføre andre fuglearter på øya. Vi er der i den mest spennende trekktiden for fugl på høsten, og vi fanger og merker også andre fuglerarter. 

Sklinna flyers består av: Bak fra venstre: Torstein Myhre (TMY), Ole-Kristian Antonsen (OKA), Ingvild Buran Kroglund (IBU), Rolf Terje Kroglund (RTK) med tårnfalk, Tore Reinsborg (TRE). Foran: John Haugen (JHA)

Kort om medlemmene i Sklinna flyers:

RTK merker havsvale
Rolf-Terje Kroglund (RTK)
prosjektleder
Yrke: Førstelektor
Arbeidssted: Fakultet for Biovitenskap og Akvakultur 
ved Nord Universitet, SteinkjerIBU med tårnfalk
Ingvild Buran Kroglund (IBK)
prosjektmedarbeider
Yrke: Høgskolelærer/laboratorieleder
Arbeidssted: Fakultet for Biovitenskap og Akvakultur 
ved Nord Universitet, Steinkjer


TMY henter fugl i mistnettet
Torstein Myhre (TMY)
prosjektmedarbeider
Yrke: Planteforedler 
Arbeidssted: Skogfrøverket, Nordenfjells, SteinkjerTRE speider etter fugl
Tore Reinsborg (TRE)
prosjektmedarbeider
Yrke: Selvstendig næringsdrivende
Arbeidssted: Aquila Reinsborg, Levanger
OKA merker havsvale
Ole-Kristian Antonsen (OKA)
prosjektmedarbeider
Yrke: Adjunkt i elektrofag, Elektroingeniør 
Arbeidssted: Steinkjer videregående skole, Steinkjer
JHA under nattfangst av havsvaler
John Haugen (JHA)
prosjektmedarbeider/bloggredaktør
Yrke: Seniorrådgiver 
Arbeidssted: Miljødirektoratet, seksjon for arealplan og fylkesmannstyring, Trondheim

Kommentarer